GovTech Naujienos

GovTech sprendimų paieška - galimybė inovacijų kūrėjams įsilieti į GovTech rinką

Inovacijų agentūros kartu su LR Ekonomikos ir inovacijų ministerija paskelbtas kvietimas gauti finansavimą GovTech sprendimų įsigijimui sulaukė didelio susidomėjimo iš Lietuvos viešojo sektoriaus atstovų. Po paraiškų atrankos finansavimas prototipo sukūrimui buvo suteiktas 27-iems inovatyviems GovTech projektams. Tam, kad šie projektai taptų realiais GovTech sprendimais, būtinas inovacijų kūrėjų įsitraukimas. Šis finansavimas – tai nauja galimybė inovacijų kūrėjams sukurti ar ištestuoti inovatyvius produktus ir įsilieti į GovTech rinką, išvengiant sudėtingų ir ilgų procedūrų.


Finansavimą GovTech sprendimams gavusios viešojo sektoriaus organizacijos planuoja sukurti 14 GovTech sprendimo bandomųjų versijų (inovatyvių sprendimų prototipų). Planuojama sukurti sprendimus, kurie padės plėtoti miestų ir valstybės infrastruktūrą, gerinti kultūros, švietimo ir sveikatos paslaugas. „GovTech iššūkių serija“ vadinamo proceso metu taip pat bus testuojami 13 rinkoje jau egzistuojantys GovTech sprendimai, didinantys visuomenės įtraukimą, bei gyventojų aptarnavimą lengvinantys ir valdymo procesus efektyvinantys sprendimai. 2023 m. sprendimų kūrimui ir testavimui skirta 960 900 eurų.

„GovTech iššūkių serija“ –  tai 6 mėn. trunkanti eksperimentavimo programa, kurios metu viešojo sektoriaus problemas yra siekiama spręsti kuriant arba pritaikant inovatyvius skaitmeninius sprendimus. Programa susideda iš GovTech iššūkio apibrėžimo, viešojo pirkimo įgyvendinimo ir sprendimo bandomosios versijos kūrimo. Sprendimas kuriamas viešojo sektoriaus organizacijai bendradarbiaujant su startuoliais ir inovatyviomis įmonėmis bei pasitelkiant naujausias technologijas, tokias kaip dirbtinis intelektas, debesų kompiuterija, blokų grandinės (angl. blockchain), daiktų internetas ir kitos.

GovTech bandomųjų versijų kūrimo ir sprendimo testavimo projektai yra įgyvendinami iki 2023 m. pabaigos. Projektų rezultatai bus pristatomi 2024 m. pradžioje vyksiančioje „GovTech Demo Day“.

Geriausių idėjų autoriams daugiau negu 150 tūkst. siekiantis prizinis fondas

GovTech bandomųjų versijų projektai bus įgyvendinami sektoriui naujomis ir atviresnėmis viešųjų pirkimų procedūromis. Inovacijų kūrėjai, norintys dalyvauti ir kurti prototipą, galės dalyvauti pasirinktame projekto konkurse. Projekto konkursas yra vykdomas siekiant išsirinkti geriausią idėją problemos sprendimui. Pirkimo metu geriausių sprendimo koncepcijų autoriai bus apdovanojami prizais (prizinis fondas sudaro 20 proc. projekto biudžeto, viso 153 tūkst. Eur). Su geriausios idėjos autoriumi bus sudaroma paslaugų sutartis prototipo sukūrimui.

Detalus projekto aprašymas, reikalavimai ir susijusi medžiaga bus talpinama CVP IS sistemoje (nuorodos į paskelbtus pirkimus pridedamos lentelėje apačioje). Rinkos dalyviai, norintys dalyvauti, privalės užsiregistruoti ir savo pasiūlymą teikti šios sistemos priemonėmis. Dalyvauti ir pateikti sprendimą, kaip spręsti viešojo sektoriaus iššūkius, rinkos dalyviai gali jau dabar (lentelėje apačioje pateikiama informacija apie paskelbtus pirkimus), o projekto konkursai po paskelbimo vyks ribotą laiką. Jeigu skelbimo sistemoje dar nėra – konkursas bus paskelbtas artimiausiu metu.

Šiuose pirkimuose gali dalyvauti visi: startuoliai, inovatyvios įmonės, aukštųjų mokyklų atstovai ar net fiziniai asmenys, kurie domisi ir nori kurti GovTech sprendimus

Įmonių, startuolių, akademinės bendruomenės nariams bei kitoms inovacijų komandoms skirtas renginys apie dalyvavimą GovTech projekto konkursuose vyks rugsėjo 8 d. Renginio įrašas. 

Dėl papildomos GovTech informacijos kreipkitės į:
Liucija Sabulytė, tel. +370 696 37 829, el. p. l.sabulyte@inovacijuagentura.lt
Viktoras Urbis, tel. nr. +370 686 30 710, el. p. v.urbis@inovacijuagentura.lt

Rugpjūčio 10 d. vykusį GovTech iššūkių pristatymo renginį galite peržiūrėti ČIA. Žemiau pateikiamose lentelėse skelbiama informacija apie projektų įgyvendinimo statusą. Informacija nuolat atnaujinama.

GovTech bandomųjų versijų kūrimas – pagrindinis šių projektų tikslas yra sukurti skaitmeninio sprendimo bandomąją (pilotinę) versiją. GovTech sprendimo bandomoji versija – tai sprendimas, turintis pagrindinę konfigūraciją, turinį ir kitas savybes, pakankamas pademonstruoti ir išbandyti produkto veikimą realioje aplinkoje arba aplinkoje artimoje realiai aplinkai.

Nr. Projekto vykdytojas Projekto pavadinimas Projekto biudžetas Pirkimo statusas Pirkimo pabaigos data ir nuoroda į pirkimą
1. Alytaus poliklinika Išmanios kalbos atpažinimo sistemos integracija į VšĮ Alytaus poliklinika veiklą 53000 Vyksta 2023-10-04 10 val.
nuoroda į pirkimo dokumentus
2. Anykščių rajono savivaldybės administracija Gamtinių sąlygų stebėjimo duomenų analize grįsta Anykščių rajono kelių priežiūros sistema (projekto pristatymas ČIA) 53000 Baigėsi Baigėsi
3. Ignalinos rajono savivaldybės administracija Suvartojamos elektros ir šilumos energijos duomenų rinkimas Ignalinos rajono savivaldybėje pasitelkus skaitmeninį sprendimą (projekto pristatymas ČIA) 53000 Baigėsi Baigėsi
4. Informacinės visuomenės plėtros komitetas Mobilioji aplikacija Epaslaugos.lt portalui (projekto pristatymas ČIA) 59000 Vyksta  2023-10-03 9 val.
nuoroda į pirkimo dokumentus
5. Klaipėdos keleivinis transportas Viešojo transporto maršrutų grafikų planavimo simuliavimas pasitelkiant pažangius dirbtinio intelekto algoritmus 53000 Vyksta 2023-10-03 9 val.
nuoroda į pirkimo dokumentus
6. Kultūros infrastruktūros centras Kaip atpažinti istorinių pastatų pažeidimus ir vykdyti prevencinę priežiūrą per skaitmenizaciją (projekto pristatymas ČIA) 53000 Baigėsi Baigėsi
7. Ryšių reguliavimo tarnyba Efektyvesnis radijo dažnių naudojimas ir lengviau suteikiama prieiga prie radijo spektro (projekto pristatymas ČIA) 56000 Baigėsi Baigėsi
8. Panevėžio plėtros agentūra Turizmo objektai – inovatyvūs ir atviri šiuolaikiniams keliautojams (projekto pristatymas ČIA) 59000 Baigėsi Baigėsi
9. Respublikinė Klaipėdos ligoninė iPW (Inovative Patient Wristband) bandomoji versija (projekto pristatymas ČIA) 59000 Vyksta 2023-10-02 9 val., nuoroda į pirkimo dokumentus
10. Šeškinės poliklinika Dirbtinio intelekto priemonėmis automatizuota pacientų registracija (projekto pristatymas ČIA) 53000 Bus vykdomas Bus vykdomas
11. Šiaulių miesto savivaldybės administracija Miesto teritorijų priežiūros kontrolės sprendinys (projekto pristatymas ČIA) 53000 Vyksta 2023-10-04 10 val.
nuoroda į pirkimo dokumentus
12. Šiaulių r. Dubysos aukštupio mokykla Skaitmeninės pažangios analitikos platformos sukūrimas mokinių pasiekimų gerinimui (projekto pristatymas ČIA) 59000 Vyksta 2023-10-04 11 val.
nuoroda į pirkimo dokumentus
13. Vilniaus universiteto ligoninės Santaros klinikos Inkstų akmenų spektroskopinės analizės duomenų pateikimo optimizavimas naudojant pažangius dirbtinio intelekto algoritmus (projekto pristatymas ČIA) 53000 Vyksta  2023-10-04 9 val., nuoroda į pirkimo dokumentus
14. Vilniaus universiteto ligoninės Santaros klinikos VoxMedica(Echo): balsu valdoma echoskopinių tyrimų medicininė dokumentacija (projekto pristatymas ČIA) 53000 Vyksta  2023-10-02 9 val., nuoroda į pirkimo dokumentus

 

Viešojo sektoriaus institucijos išbandys 13 rinkoje jau egzistuojančių sprendimų

13 į „GovTech iššūkių seriją“ atrinktų institucijų išbandys rinkoje jau egzistuojančius, tačiau Lietuvos viešojo sektoriaus veikloje dar naudojamus sprendimus. Pagrindinis šių projektų tikslas yra viešojo sektoriaus institucijų veikloje išbandyti inovatyvius skaitmeninius sprendimus ir įvertinti produkto veikimą realioje aplinkoje. GovTech sprendimų testavimo projektai yra įgyvendinami pasitelkus projekto vykdytojo pasirinktą pirkimo būdą (paprastai, skelbiamą arba neskelbiamą apklausą bei atvirą konkursą).

Nr. Projekto vykdytojas Projekto pavadinimas Projekto biudžetas Pirkimo statusas
1. CPO LT Pokalbių roboto įdiegimas į centralizuotų viešųjų pirkimų procesą ir komunikaciją su CPO LT klientais 18150 Pasirašyta sutartis su tiekėju
2. Ignalinos rajono savivaldybės administracija Centralizuotų viešųjų pirkimų administravimo optimizavimas Ignalinos rajono savivaldybės administracijoje ir pavaldžiose įstaigose  20000 Pasirašyta sutartis su tiekėju
3. Kauno rajono savivaldybės administracija Sprendimų priėmimo įrankis demokratiškai visuomenei 18150 Pasirašyta sutartis su tiekėju
4. Lietuvos kalėjimų tarnyba Bausmių termino skaičiavimo sprendimo testavimas (proceso robotizavimas) 18150 Pasirašyta sutartis su tiekėju
5. Muitinės departamentas prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos Pasitikėjimo didinimo sprendimų diegimas Lietuvos muitinėje (TrustCust) 18150 Pasirašyta sutartis su tiekėju
6. Rokiškio rajono savivaldybės administracija Suinteresuotųjų asmenų įtraukimas į viešojo valdymo sprendimų priėmimą Rokiškio rajono savivaldybėje 8000 Pasirašyta sutartis su tiekėju
7. Seimo kanceliarija Piliečių įtraukimo į teisėkūros procesą Seime išbandymas pasitelkiant skaitmeninį sprendimą pilietiniam dalyvavimui, stebėsenai ir atskaitomybei 18150 Pasirašyta sutartis su tiekėju
8. Šeškinės poliklinika Ultragarsinio krūtų tyrimo dirbtinio intelekto asistentas 18000 Bus vykdomas
9. Šeškinės poliklinika Dantų radiogramų vertinimo ir gydymo planavimo dirbtinio intelekto asistentas 18000 Bus vykdomas
10. Šiaulių r. Dubysos aukštupio mokykla Pažangios mokyklos savitarnos sistemos sukūrimas remiantis judria (agile) ir „ITSM“ metodologija 20250 Pasirašyta sutartis su tiekėju
11. Tauragės rajono savivaldybės administracija Tauragės rajono savivaldybės šiltnamio efektą sukeliančių dujų stebėsenos ir neutralaus poveikio klimatui savivaldybės planavimo sistema 18150 Bus vykdomas
12. Užimtumo tarnyba prie Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos Virtualus asistento (angl. chatbot) įdiegimas Užimtumo tarnybos interneto svetainėje 36000 Pasirašyta sutartis su tiekėju
13. Viešojo valdymo agentūra Valstybės tarnautojų atrankų proceso robotizavimas 18150 Pasirašyta sutartis su tiekėju

 

More GovTech News

Skip to content