GovTech iššūkiai

 • Visi iššūkiai
 • Žemdirbystė
 • Viešosios paslaugos
 • Turizmas
 • Transportas
 • Teisėkūra
 • Švietimas
 • Sveikata
 • Specialieji poreikiai
 • Saugumas
 • Prognozavimas
 • Kultūra
 • Infrastruktūra
 • Finansinės technologijos
 • Ekologija
 • Duomenų saugumas
 • Aplinka

#1

Pasibaigęs kvietimas

Kaip sukurti virtualią knygų rekomendavimo sistemą?

#2

Pasibaigęs kvietimas

Kaip inovatyviai planuoti valstybės biudžeto tęstines veiklas?

#3

Pasibaigęs kvietimas

Koks inovatyvus edukacinis įrankis pagerintų pilietinį atsparumą ir piliečių pasirengimą valstybės gynybai?

#4

Pasibaigęs kvietimas

Kaip panaudoti turimus duomenis apie turistinius objektus, siekiant pritraukti daugiau turistų į Lietuvą?

#5

Pasibaigęs kvietimas

Kaip inovatyviai atlikti viešųjų statinių prieinamumo neįgaliesiems stebėseną ir kontrolę?

#6

Aktyvus

Kaip padidinti vartotojo sąmoningumą ir galimybes atskirti internete vartojamą legalų audiovizualinį turinį nuo piratinio?

Skip to content