GovTech Naujienos

Skelbiame atranką į GovTech Inovacijų akademiją 2024!

GovTech inovacijų akademija – Lietuvos viešojo sektoriaus darbuotojams skirta mokymosi ir bendradarbiavimo programa, kurios metu bus auginamos inovacijų kūrimo ir vystymo žinios bei reikalingos kompetencijos 🚀 


Akademijos metu bus gilinamasi į inovacijų sampratą, pokyčio vadybos, lyderystės temas, dizaino mąstysenos principus, skaitmeninių inovacijų kūrimo procesą ir specifiką viešajame sektoriuje.   

Akademiją sudarys 4 moduliai (temos), atvejų pristatymai ir analizės, dalyvių ir GovTech laboratorijos atsinešama patirtis bei žinios. Mokymosi ir bendradarbiavimo procesas bus organizuojamas praktinių dirbtuvių, teorinių intervencijų ir projektinio darbo formomis. 

Tikimasi, kad akademijos dalyviai turės galimybę nuosekliai suprasti inovacijų kūrimo ir diegimo procesus viešajame sektoriuje, gaus žinių, ugdys kompetencijas, leisiančias praktiškai veikti kuriant ir diegiant inovacijas savo organizacijose, o taip pat užmegs ryšius su kitų organizacijų atstovais, išgirs kitų ir pasidalins savo turima patirtimi. 

PROGRAMA:
1 diena. Inovacijų galimybės: kodėl reikia inovacijų viešajame sektoriuje? Inovacijų poreikis, samprata, tipai, iššūkiai. (Gediminas Buivydas)
2 diena. Inovacijų strategija: viską lemia aplinka ar žmogus? Lyderystė, projekto ir pokyčių valdymas. (Inga Minelgaitė)
3 diena. Inovacijų paieška: kaip taikyti dizaino mąstyseną viešajame sektoriuje? Dizaino mąstysenos principai, problematika, taikymas viešajame sektoriuje. (Ina Bagočiūtė)
4 diena. Inovacijų atsiradimas: kaip spręsti viešojo sektoriaus problemas pasitelkus technologijas? GovTech sprendimai, besivystančios technologijos. (Dovilė Gaižauskienė ir Viktoras Urbis) 

 

DĖSTYTOJAI:
Gediminas Buivydas Skaitmenizacijos ir dizaino mąstysenos praktikas. ISM Digital LAB ir Executive school skaitmeninės transformacijos modulio vadovas. Skaitmenizacijos ir dirbtinio intelekto strategijos konsultantas.  

Ina Bagočiūtė Skaitmeninės transformacijos bei inovacijų strategijos ekspertė. Sisteminio, dizaino ir ateities mąstysenų praktikė. Ateities įžvalgų ir besivystančių technologijų skyriaus vadovė JK Teisingumo ministerijoje. 

Inga Minelgaitė Lyderystės strategijos ekspertė, projektų ir pokyčio vadybos praktikė, Islandijos universiteto profesorė ir Lietuvos garbės konsulė Islandijoje. 

Dovilė Gaižauskienė GovTech laboratorijos komandos narė, dalyvaujamojo dizaino, bendrakūrybos procesų ir inovacijų ekspertė, ateities įžvalgų taikymo praktikė, Performatyvaus dizaino asociacijos vadovė, Lietuvos dizaino tarybos narė. 

Viktoras Urbis GovTech laboratorijos komandos narys, viešosios politikos analizės ir inovacijų ekspertas, poveikio vertinimo ir strategijų rengimo, kultūros paveldo pažinimo ir sklaidos taikymo praktikas. 

Mokymai vyks 4 pilnas darbo dienas, formatu 2×2, t.y. po dvi dienas iš eilės su pertrauka. 

Šį pavasarį planuojami du mokymų ciklai. Viename cikle galės dalyvauti ne daugiau kaip 25 dalyviai. 

Dalyvavimas Inovacijų akademijoje yra nemokamas 

Akademijos pristatymas

Kviečiame susipažinti su GovTech Inovaciju Akademijos leidiniu

Registracija iki vasario 9 d. užpildant registracijos formą  

Atrankos kriterijai:  

Pokyčio kūrimas – ar galima tikėtis, kad pagal esamą ir ankstesnę patirtį dalyvis bus pajėgus kurti inovacijas arba įgyvendinti pokyčius savo organizacijoje? 

Vizija – ar dalyvio pristatoma vizija leidžia daryti išvadą, kad dalyvis reflektuoja esamą darbo aplinką ir turi idėjų, kokiose srityse galėtų diegti inovacijas? Ar dalyvis aiškiai suvokia problematiką savo organizacijoje, ar gali ją identifikuoti? 

Motyvacija – ar dalyvis pagrindžia, kodėl jam svarbu dalyvauti akademijoje? Ar suformulavo lūkesčius akademijai? Ar save pristatydamas dalyvis įrodo atvirumą gilintis į naujas idėjas ir praktikas, kurias vėliau galėtų taikyti savo darbe? 

 

Atrinktus dalyvius informuoti planuojama iki kovo 1 d. 

Kilus klausimams, kviečiame rašyti arba skambinti nurodytais kontaktais: 

Viktoras Urbis, v.urbis@inovacijuagentura.lt, +370 686 30710   

Dovilė Gaižauskienė, d.gaizauskiene@inovacijuagentura.lt, +370 620 23 956 

 

More GovTech News

Skip to content