GovTech iššūkiai

Panevėžio miesto pramonės įmonių veiklą pristatantis skaitmeninis sprendimas

Panevėžio plėtros agentūra ieško inovatyvaus, į kintančius vartotojų – moksleivių, turistų – poreikius atsižvelgiančio, įtraukiančio sprendimo, kuris leistų patirti Panevėžio miesto pramonę, neturint galimybių patekti į įmonę.

Kontekstas

  • Tyrimai rodo, kad pramonės įmonių investicijas ir plėtrą Panevėžio regione stabdo žmogiškųjų išteklių trūkumas. Tik 2,5 proc. Panevėžio regiono profesinių mokyklų mokinių mokosi inžinerinei pramonei aktualių specialybių. Viena iš tokią situaciją lemiančių priežasčių – neefektyvus profesinis orientavimas.
  • Mieste jau įgyvendinamos iniciatyvos, skirtos griauti mitus apie pramonės įmones, supažindinti moksleivius ir studentus su miesto įmonėms reikalingomis specialybėmis ir karjeros galimybėmis jose, atskleisti patrauklų, inovatyvų šiuolaikinės pramonės veidą.
  • Tačiau pažintinių vizitų įmonėse organizavimas reikalauja žmogiškųjų ir laiko išteklių, kurie įmonėse yra riboti ir skiriami tiesioginėms funkcijoms vykdyti. Dėl šios priežasties įmonės yra linkusios vizitams pagal iš anksto suderintą grafiką priimti tik ribotą skaičių moksleivių grupių.
  • Jau ir taip ribotas galimybes pamatyti miesto pramonę „iš vidaus“ dar labiau apribojo COVID-19 pandemija. Dėl viruso grėsmės darbuotojų sveikatai ir veiklos tęstinumui, dauguma įmonių atsisakė organizuoti pažintinius vizitus neribotam laikui.

Sprendimas

  • Sprendimas turėtų turėti edukacinį aspektą – juo pasinaudoję moksleiviai arba turistai galėtų interaktyviu būdu sužinoti naujos, įdomios, naudingos informacijos apie pramonės įmonių istoriją, veiklą, produkciją, jos kasdienį panaudojimą.
  • Sprendimas turėtų būti prieinamas kuo didesniam moksleivių ar turistų skaičiui – ir individualiai, ir grupėms. Atitinkamai, sprendimas neturėtų būti susietas su viena konkrečia lokacija ir apribotas jos darbo valandų ar žmogiškųjų išteklių pajėgumų.

Prizai dalyviams

Premijos bus skiriamos pirmąją, antrąją ir trečiąją vietą projektų eilėje užėmusiems dalyviams:

  • 1 vieta –  7 500 eurų
  • 2 vieta – 6 300 eurų
  • 3 vieta – 6 000 eurų

Papildoma informacija

Projektų ar prašymų dalyvauti priėmimo terminas baigėsi 2021-09-20, 12:00 val.

Detalų iššūkio aprašymą bei skelbimą apie projektų konkursą rasite centrinėje viešųjų pirkimų sistemoje (CVP IS).

Skip to content