GovTech iššūkiai

Kaip įvertinti mokslo ir verslo bendradarbiavimą žinių panaudojimo efektyvumo aspektu?

Lietuvos inovacijų centras ieško sprendimo, kuris padėtų rinkti ir sisteminti duomenis, sistemingai vertinti mokslo ir verslo bendradarbiavimo poveikį bei mokslo žinių panaudojimo efektyvumą skirtingais aspektais.

Kontekstas

  • Vienas iš pagrindinių tikslų, kurių siekiama įgyvendinant inovacijų politikos priemones, yra sustiprinti mokslo ir verslo bendradarbiavimą ir taip paskatinti perėjimą prie aukštesnės pridėtinės vertės ekonomikos.
  • Siekiant surasti naujus būdus, kaip šį bendradarbiavimą galima būtų sustiprinti, pirmiausia yra itin svarbu gebėti įvertinti mokslo ir verslo bendradarbiavimo poveikį bei suprasti, kaip mokslo žinios yra panaudojamos įvairiuose sektoriuose, koks yra to panaudojimo efektyvumas. Šiuo metu nėra aišku, kaip ir kokios skirtingų mokslo institucijų kuriamos žinios yra naudojamos, kokie sektoriai yra imliausi šioms žinioms, kam yra kuriama didžiausia pridėtinė vertė.
  • Mokslo žinių panaudojimo skirtinguose sektoriuose vertinimuose pirminis duomenų šaltinis vis dar yra oficialiosios statistikos portalas, tačiau ten pateikiami daugiausiai baziniai indikatoriai, o konkretesni duomenys yra neprieinami. Be to, duomenų bazėje vėluoja duomenų pateikimas ir tai apriboja analizės galimybes.

Sprendimas

  • Reikalingas inovatyvus, patogus naudoti sprendimas-įrankis, kuris padėtų rinkti ir sisteminti duomenis, sistemingai vertinti mokslo ir verslo bendradarbiavimo poveikį bei mokslo žinių panaudojimo efektyvumą skirtingais aspektais.
  • Sprendimas turėtų remtis dirbtiniu intelektu ir sudaryti galimybes įvertinti, kokį poveikį sukuriamos mokslo žinios turi skirtingiems sektoriams: kas yra mokslo žinių naudotojai, kiek ir kam kuriamos mokslo žinios yra aktualios, kaip ir kokie sektoriai jas naudoja bei kam kuriama didžiausia pridėtinė nauda.

Prizai dalyviams

Premijos bus skiriamos pirmąją, antrąją ir trečiąją vietą projektų eilėje užėmusiems dalyviams. Premijų prizinis fondas siekia 19 800 eurų

  • 1 vieta – 50 % prizinio fondo (9 900 eurų)
  • 2 vieta – 30 % prizinio fondo (5 940 eurų)
  • 3 vieta – 20 % prizinio fondo (3 960 eurų)

Papildoma informacija

Projektų ar prašymų dalyvauti priėmimo terminas baigėsi 2021-09-13, 23:59 val.

Detalų iššūkio aprašymą bei skelbimą apie projektų konkursą rasite centrinėje viešųjų pirkimų sistemoje (CVP IS).

Skip to content