GovTech sprendimo kūrėjai

MANO KONKURSAS sprendimas mažos vertės viešųjų pirkimų optimizavimui Kauno rajono savivaldybėje

UAB „Mano konkursas“ yra viešųjų pirkimų ekspertai, kurie, remdamiesi sukaupta praktine viešųjų pirkimų patirtimi, kuria sprendimus, leidžiančius pirkimus atlikti greičiau, skaidriau ir racionaliau. Taip pat dalijasi žiniomis ir rengia seminarus viešojo sektoriaus atstovams ir verslui.

Sprendimas

Kauno rajono savivaldybei buvo pasiūlyta į visas jos mažas Perkančiąsias organizacijas (PO) įdiegti Viešųjų pirkimų proceso administravimo įrankį (MK platformą), kurios pagalba būtų galima formuoti būtiniausius dokumentus: Pirkimo planą, Pirkimo žurnalą, privalomos ataskaitas.

Toks sprendimas suteiks galimybę organizuoti neskelbiamos apklausos būdu vykdomus pirkimus, taikant ne tik mažiausios kainos kriterijus, bet ir kainos ir kokybės santykio kriterijus. Tai padės pritraukti daugiau tiekėjų, ypač smulkų ir labai smulkų verslą. Taip pat bus užtikrintas tikslių duomenų iš kiekvienos PO perdavimas į savivaldybės analitinį įrankį. Šio įrankio pagalba Kauno rajono savivaldybė realiu laiku turės visą informaciją apie tai, ką perka ir kokius planus turi mažos PO. Taip pat savivaldybėje ir jai priklausančiose organizacijose bus sutvarkyti procesiniai aprašai, padėsiantys susisteminti ir optimizuoti viešųjų pirkimų procesą.

Įrankis padės apie 20 proc. sumažinti Viešųjų pirkimų proceso išlaikymo kaštus ir apie 30 proc. sumažinti į viešųjų pirkimų procesą įsitraukusių darbuotojų poreikį, kurie galės vykdyti tik savo tiesiogines funkcijas. MK platforma taip pat padės skaitmenizuoti viešųjų pirkimų procesą, kontroliuoti neskelbiamos apklausos būdų vykdomų pirkimų duomenis, padės padidinti smulkaus verslo įsitraukimą į viešųjų pirkimų procesą, atsiras galimybė net ir mažuose pirkimuose taikyti kokybės kriterijus į juos įtraukiant tokius kriterijus kaip žalieji, aplinkosauginiai ir kita.

Kontaktinė informacija

Norite sužinoti daugiau apie sprendimą? Susisiekite el. paštu info@manokonkursas.lt

 

Skip to content