GovTech Naujienos

Lietuvoje bus testuojami inovatyvūs skaitmeniniai sprendimai viešojo sektoriaus iššūkiams spręsti

Nuo šių metu Lietuva tampa ne tik fintech, bet ir GovTech smėlio dėžės (angl. sandbox) šalimi. Pirmą kartą Lietuvoje yra skelbiamas kvietimas viešojo sektoriaus institucijoms eksperimentavimui skaitmeninių technologijų srityje – bus skiriamas finansavimas bandomiesiems GovTech (viešojo sektoriaus technologijų) sprendimams įsigyti. Vienam GovTech sprendimo prototipui bus galima gauti iki 53 tūkst. eurų.


GovTech ekosistemos skatinimo veiklos Lietuvoje prasidėjo dar 2019 m., startavus „GovTech laboratorijai“. MITA veikianti „GovTech laboratorija“ iki šiol sulaukdavo didelio institucijų susidomėjimo ir noro išbandyti inovacijas turimoms problemoms spręsti, tačiau galimybės finansuoti GovTech sprendimų įsigijimą – neturėjo. Didelis susidomėjimas paskatino tokio finansavimo atsiradimą – dabar viešojo sektoriaus organizacijos turės galimybę gauti finansavimą bandomosios GovTech sprendimo versijos pirkimui (prototipui). Tikimasi, kad tai padės pereiti viešojo sektoriaus institucijoms nuo žodinių iki finansinių įsipareigojimų skatinant inovacijas ir į tai įtraukiant startuolius bei įmones. 

Šiuo kvietimu finansavimas bus skiriamas 30-iai pilotinių GovTech sprendimų. Dalyvauti ir pateikti paraiškas finansavimui gali visi viešojo sektoriaus subjektai, išskyrus Lietuvos mokslo ir studijų institucijas – yra tikimasi, jog aukštųjų mokyklų atstovai, kaip ir startuoliai bei įmonės, įsitrauks vėlesniame etape, kurdami inovatyvius GovTech sprendimus. 

Norint gauti finansavimą GovTech bandomajai versijai, privaloma užpildyti paraišką MITA internetinėje svetainėje. Paraiškas gauti finansavimą galima teikti iki birželio 23 d. Planuojama, jog atrinktos institucijos idėjų ir sprendimų kūrėjų paiešką pradės rugpjūčio mėnesį. 

 

DAUGIAU INFORMACIJOS APIE APLIKAVIMĄ GOVTECH IŠŠŪKIŲ FINANSAVIMUI:

Galimi pareiškėjai (iššūkio savininkai) | viešojo sektoriaus subjektai, išskyrus Lietuvos mokslo ir studijų institucijas.

Projektas (iššūkis) | Tai planingų ir tarpusavyje susijusių veiksmų seka GovTech srityje, siekiant per nustatytą laikotarpį nustatytais finansiniais ištekliais išspręsti iškeltą iššūkį.  Iššūkis yra problema, kurią viešojo sektoriaus institucija nori išspręsti. Iššūkiai yra formuluojami atvirai, iš anksto nenurodant galimo sprendimo būdo. Tokiu būdu iššūkis skatina inovacijų kūrimą, lankstumą ir atvirumą.

Finansuojami projektai | Projektai, kuriems įgyvendinti yra reikalinga GovTech bandomoji versija. GovTech bandomoji versija – skaitmeninis sprendimas, turintis pagrindinę konfigūraciją, turinį ar kitas savybes, pakankamas pademonstruoti ir išbandyti produkto veikimą.

Projekto finansavimo suma | 53 000 EUR (su PVM).

Finansuojamų projektų skaičius | 30 GovTech bandomųjų versijų pirkimų.

Projektų įgyvendinimo reikalavimai | Projektas turi būti įgyvendinamas dviem etapais, I-ajame etape įgyvendinant projekto konkursą ir suteikiant projekto konkurso laimėtojams pinigines premijas už pasiūlytus projektus I-ame etape ir vykdant neskelbiamas derybas su projekto konkurso laimėtojais II-ame etape.

Projektų įgyvendinimo laikotarpis | Iki 2021 m. gruodžio 31 d.

Kaip dalyvauti | Norint gauti finansavimą GovTech bandomajai versijai, privaloma užpildyti paraišką, kuri atitiktų finansavimo sąlygų aprašo sąlygas bei pridėti užpildytą formą, pateiktą apačioje. Projekto paraiškų pateikimo pabaiga – birželio 23 d. 18:00 val.

 

More GovTech News

Skip to content