GovTech iššūkiai

Vilniaus miesto žalinimas, naudojant palydovinius duomenis ir dirbtinį intelektą

Vilniaus miesto savivaldybė ieško išmanaus sprendimo, kuris padėtų žalinti Vilniaus miestą, naudojant palydovinius duomenis ir dirbtinį intelektą.

Kontekstas

  • Savivaldybės įmonė „Vilniaus planas“ yra parengusi detalią miesto infrastruktūros objektų ir želdinių duomenų bazę, kurios pagrindu yra atliekamas priežiūros darbų planavimas ir kontrolė. Šis erdvinių duomenų skaitmeninis pagrindas turi būti panaudotas kaip statistinių duomenų ir dirbtinio intelekto algoritmų funkcinis karkasas, kuris apjungtų atviros prieigos Sentinel palydovų duomenis, antžeminius matavimus, dronų aero-fotografinius duomenis ir net piliečių teikiamus mobiliųjų aplikacijų duomenis.
  • Svarbiausi miesto želdinių nuotolinio monitoringo uždaviniai – žolinės ir sumedėjusios augalijos dangos būklės vertinimas vasaros laikotarpiu (želdynų šienavimo ir laistymo prioritetai), nesutvarkytos sausos žolės ir ankstyvųjų krūmokšnių sankaupos (potenciali gaisringumo ir erkių plitimo grėsmė), planinis medžių kirtimas bei savavališkai iškirsti medžiai (sanitarinių kirtimų leidimai, derinimai, kontrolė), statybos priemiesčiuose (matomos statybų aikštelės, naujai atsiradę pastatai, nauji keliai – natūralios dirvožemio ir žolinės dangos praradimas dėl asfalto ir betono dangos) ir pan.
  • Svarbiausias operatyvinio nuotolinio monitoringo technologinis uždavinys – tiesioginė palydovinio atpažinimo duomenų integracija į jau veikiančias miesto infrastruktūros operatyvinio valdymo informacines sistemas, nesutrikdant jų darbo, bet išplečiant funkcionalumą. 

Sprendimas

  • Siekiama sukurti integruotą Vilniaus miesto ir apylinkių želdynų monitoringo sistemą, kuri būtų integruota į Vilniaus miesto atsakingų komunalinių tarnybų administracinius procesus pradedant nuo statybų ir kirtimo leidimų sąlygų nustatymo bei leidimų išdavimo ir baigiant kirtimų ir želdynų būklės pokyčių monitoringu, bet ir konkrečiais taksaciniais sklypais. Užbaigus miško kirtimo darbus, operatyvinio monitoringo procesas turėtų būti tęsiamas, kol kirtavietėje būtų patvirtintas pirminio miško atželdinimo faktas.  
  • Vilniaus miesto želdynų monitoringo technologinis sprendimas turėtų būti pagrįstas Europos kosmoso agentūros (kurioje Lietuva dalyvauja kaip asocijuota narė) atviros prieigos Sentinel palydovų kosminėmis nuotraukomis. 
  • Šio projekto tikslas būtų pritaikyti Lietuvoje sukurtą kosminių nuotraukų apdorojimo ir statistinės analizės technologinę platformą Vilniaus miesto ir priemiesčių želdinių bei rekreacinių miškų monitoringo sistemos poreikiams ir sukurti specializuotus algoritmus medžių kirtimo ir želdinimo operatyviniam nustatymui, naudojant Sentinel-1 palydovo poliarimetrinius duomenis.

Prizai dalyviams

Premijos bus skiriamos pirmąją, antrąją ir trečiąją vietą projektų eilėje užėmusiems dalyviams:

  • 1 vieta –  13 000 eurų
  • 2 vieta – 5 000 eurų
  • 3 vieta – 1 800 eurų

Papildoma informacija

Projektų ar prašymų dalyvauti priėmimo terminas: 2021-10-29, 10:00 val.
Pasiūlymai turi būti pateikti tik elektroninėmis priemonėmis, naudojant CVP IS.

Detalų iššūkio aprašymą bei skelbimą apie projektų konkursą rasite centrinėje viešųjų pirkimų sistemoje (CVP IS).

Skip to content