GovTech iššūkiai

Teisės aktų projektų lyginamųjų variantų rengimo proceso tobulinimas

Klaipėdos rajono savivaldybė ieško sprendimo, kuris, darant keitimus ant galiojančios redakcijos teisės akto, automatiškai perkeltų reikalingus pokyčius ir suformuotų tiek teisės akto pakeitimo projektą, tiek keičiamo teisės akto lyginamąjį variantą.

Kontekstas

  • Klaipėdos rajono savivaldybė, rengdama teisės aktus, vadovaujasi Teisėkūros pagrindų įstatymu ir Teisės aktų projektų rengimo rekomendacijomis. Vadovaujantis rekomendacijų skirsniu „Teisės akto pakeitimo projekto lyginamasis variantas“, rengiant teisės akto pakeitimo projektą, kartu rengiamas ir to teisės akto pakeitimo projekto lyginamasis variantas.
  • Rekomendacijose yra pateikti reikalavimai, kuriuos reikalinga išpildyti rengiant teisės akto pakeitimo projekto lyginamąjį variantą. Tiek naujai rengiamas teisės akto pakeitimo projektas, tiek kartu teikiamas ir to keičiamojo teisės akto pakeitimo lyginamasis variantas rengiami rankiniu būdu, naudojant „Microsoft Word“ suteikiamas išpildymo galimybes.

Sprendimas

  • Reikalinga sukurti įrankį, kuris, darant keitimus ant galiojančios redakcijos teisės akto, automatiškai perkeltų reikalingus pokyčius ir suformuotų tiek teisės akto pakeitimo projektą, tiek keičiamo teisės akto lyginamąjį variantą, laikantis Rekomendacijose nustatytų reikalavimų.

Prizai dalyviams

Premijos bus skiriamos pirmąją, antrąją ir trečiąją vietą projektų eilėje užėmusiems dalyviams:

  • 1 vieta – 6 600 eurų
  • 2 vieta – 6 600 eurų
  • 3 vieta – 6 600 eurų

Papildoma informacija

Projektų ar prašymų dalyvauti priėmimo terminas pasibaigė 2021-10-21, 08:00 val.

Detalų iššūkio aprašymą bei skelbimą apie projektų konkursą rasite centrinėje viešųjų pirkimų sistemoje (CVP IS).

Skip to content