GovTech iššūkiai

Kaip nuotoliniu būdu atlikti kandidatų testavimą į valstybės tarnautojo pareigas?

Valstybės tarnybos departamentas ieško inovatyvaus sprendimo, kuris leistų moderniai, saugiai ir patogiai vykdyti valstybės tarnautojų atranką.

Kontekstas

  • 2020 m. kovo 16 d. dėl COVID-19 paskelbus pirmąjį karantiną, per keletą dienų buvo pakeisti teisės aktai ir startavo nuotolinė valstybės tarnautojų atranka. Antrojo karantino metu taip pat visa atranka į valstybės tarnybą vyksta tik nuotoliniu būdu.
  • Net ir išnykus COVID-19 grėsmei nemaža dalis konkursų bei atrankų ir toliau bus nuotoliniai. Tai patogu tiek pretendentams, tiek komisijų nariams. Visgi nuotolinė atranka šiuo metu turi tam tikrų apribojimų, o pirmiausia – konkursai bei atrankos, kuriuose yra daug pretendentų.
  • Konkursai organizuojami dviem etapais. Pirmiausia pretendentai sprendžia kompiuterinį testą, o geriausiai išsprendusieji patenka į antrą etapą. Valstybės tarnybos departamentas turi testavimo platformą, tačiau ji nėra visiškai pritaikyta naudoti nuotoliniu būdu. Negalint tokių konkursų organizuoti gyvai, juos tenka arba atidėti, arba su visais pretendentais rengti pokalbį žodžiu, kas užima daug laiko – konkursai bei atrankos vyksta 2 ar 3 dienas.

Sprendimas

Sprendimas turėtų:

  • Užtikrinti testo užduočių konfidencialumą – kad jos nebūtų atskleistos tretiesiems asmenims;
  • Užtikrinti, kad testą sprendžiantis pretendentas nesinaudotų kitų asmenų pagalba, informacijos šaltiniais;
  • Užtikrinti visų pretendentų lygias galimybes, konkurso ar atrankos skaidrumą ir sąžiningumą.

Sprendimo vertinimo kriterijai

  • Idėjos inovatyvumas ir tinkamumas (40 proc. suminio balo);
  • Idėjos komercinis potencialas ir konkurencingumas (40 proc. suminio balo);
  • Idėjos autorių kompetencijos ir motyvacija (20 proc. suminio balo).

Kontaktinė informacija

Jei turite klausimų, susijusių su procesu, dalyvavimu, terminais ar kita GovTech iššūkių serijos dalimi – susisiekite el. paštu info@govtechlab.lt

Skip to content