GovTech iššūkiai

Kaip inovatyviai vertinti įmonių keliamą riziką aplinkai?

Aplinkos apsaugos departamentas ieško išmanaus sprendimo, kuris padėtų įvertinti įmonių keliamos rizikos aplinkai lygį ir automatiškai sudarytų metinį įmonių patikrinimo planą

Kontekstas

  • Lietuvoje yra apie 280 tūkst. ūkinę veiklą vykdančių subjektų. Aplinkos apsaugos departamentas kiekvienais metais iš jų sudaro ir atnaujina kontroliuojamų ūkio subjektų sąrašą, 2020 m. šiame sąraše yra apie 29 tūkst. įmonių. Per metus departamento pareigūnai atlieka apie 5-6 tūkst. planinių patikrinimų, todėl didelė dalis ūkio subjektų, kurie kelia riziką aplinkai, lieka nepatikrinti.
  • Šiuo metu kontroliuojamų ūkio subjektų sąrašai yra sudaromi Excel lentelėse, užpildant atitinkamas Excel formas. Jų pagrindu yra sudaromas metinis ūkio subjektų patikrinimo planas. Tokiu būdu stengiamasi atrinkti didžiausią grėsmę aplinkai keliančius ūkio subjektus ir juos patikrinti, tačiau dėl žmogiškojo faktoriaus ir neefektyvių darbo priemonių, atranka ir vykdoma kontrolė nėra pakankamai tiksli.
  • Ši problema paliečia valstybės institucijas, ūkio subjektus ir visą visuomenę, kadangi galimai didesnę grėsmę keliantys subjektai nėra patikrinami, nėra užkertamas kelias didžiausią grėsmę aplinkai keliantiems pažeidimams ir daromai žalai gamtai.

Sprendimas

  • Ieškomas technologinis sprendimas, kuris automatizuotai atliktų įmonių keliamos rizikos aplinkai vertinimą, atrinktų didžiausią grėsmę keliančius subjektus ir sudarytų metinį patikrinimų planą.
  • Sprendimas turi  atsižvelgti į Aplinkos apsaugos departamento atliktų patikrinimų duomenis ir sudarinėti patikrinimų sąrašą pagal įmonių veiklos sritis (pvz. atliekų degintojai, nuotėkų valytojai, chemijos pramonės įmonės ir pan.).
  • Sprendimas į vertinimą turi automatiškai įtraukti naujai susikūrusius subjektus bei pašalinti tuos, kurie savo veiklą jau baigė.

Sprendimo vertinimo kriterijai

  • Idėjos inovatyvumas ir tinkamumas (40 proc. suminio balo);
  • Idėjos komercinis potencialas ir konkurencingumas (40 proc. suminio balo);
  • Idėjos autorių kompetencijos ir motyvacija (20 proc. suminio balo).

Kontaktinė informacija

Jei turite klausimų, susijusių su procesu, dalyvavimu, terminais ar kita GovTech iššūkių serijos dalimi – susisiekite el. paštu info@govtechlab.lt

Skip to content