GovTech iššūkiai

Kaip inovatyviai pamatuoti asmens sutaupytą energiją ir sukuriamą CO2 pėdsaką?

Lietuvos Energetikos agentūra ieško skaitmeninio sprendimo, kuris leistų pamatuoti kiekvieno asmens sukuriamą CO2 pėdsaką, taip pat sutaupytą energiją transporto, būsto ir kitose srityse, tuo pačiu užtikrinant tokios informacijos patikimumą, objektyvumą ir atsekamumą.

Kontekstas

  • Lietuva yra įsipareigojusi mažinti suvartojamos energijos kiekį. Daugiausia energijos taupymo iniciatyvų, finansavimo ir dėmesio šiuo metu teikiama pramonės įmonėms, pastatų renovacijai, transporto sektoriui. Tačiau pasiekti klimatui neutralios ekonomikos iki 2050 m. nepavyks, jeigu energijos taupymo iniciatyvos netaps populiarios visuomenėje. 
  • Pagal mokslininkų skelbiamus tyrimus galutinės energijos vartotojų įsitraukimas ir energetinis raštingumas yra žemas. Būtinas sprendimas, kuris motyvuotų gyventojus taupyti suvartojamą energiją, didintų jų energetinį raštingumą ir leistų objektyviai išmatuoti sutaupytą energiją.   

Sprendimas

  • Sprendimas turėtų išnaudoti gyventojo turimų išmaniųjų įrenginių, būsimų išmaniųjų elektros skaitiklių, kitų įrenginių teikiamą informaciją ir įvertinti sutaupytą energiją per vykdomas arba nevykdomas veiklas. 
  • Sprendimas turėtų leisti pamatuoti ir rodyti kiekvieno asmens sukuriamą CO2 pėdsaką kasdieniame gyvenime, aiškiai pademonstruoti, kaip vieni ar kiti sprendimai jį mažina arba didina, tuo pačiu užtikrinant tokios informacijos patikimumą, objektyvumą ir atsekamumą.
  • Sprendimas taip pat turėtų būti integruotas kartu su energijos taupymo informacija, kadangi didžioji dalis energijos vis dar yra gaunama iš iškastinio kuro.

Prizai dalyviams

Premijos bus skiriamos pirmąją, antrąją ir trečiąją vietą projektų eilėje užėmusiems dalyviams:

  • 1 vieta –  9 800 eurų
  • 2 vieta – 6 000 eurų
  • 3 vieta – 4 000 eurų

Papildoma informacija

Projektų ar prašymų dalyvauti priėmimo terminas baigėsi 2021-11-03, 10:00 val.

Detalų iššūkio aprašymą bei skelbimą apie projektų konkursą rasite centrinėje viešųjų pirkimų sistemoje (CVP IS).

Skip to content