GovTech iššūkiai

Kaip inovatyviai matuoti elektroninių viešųjų paslaugų kokybę ir naudojamumą?

Informacinės visuomenės plėtros komitetas ieško inovatyvaus sprendimo, kuris leistų įvertinti teikiamų e.viešųjų ir administracinių paslaugų efektyvumą, veiksmingumą, patogumą, prieinamumą ir naudojamumą.

Kontekstas

  • E. paslaugų statistinė informacija kaupiama atskirose duomenų bazėse (skirtingose formose);
  • Nenaudojami automatizuoti būdai e. paslaugų statistinei informacijai rinkti, kaupti, analizuoti ir vizualiai pateikti, nėra sistemos, kaip matuoti e. paslaugos kokybę ir efektyvumą.
  • Kuriant naują e. paslaugą projektų vykdytojai dažnai apsiriboja savo tikslais ir poreikiais, nesigilindami į bendrą e. paslaugos kontekstą. Per mažai atsižvelgiama į informaciją apie jau veikiančias panašias ir susijusias e. paslaugas.

Sprendimas

Siekiant pagerinti e. paslaugų kokybę, yra ieškomas skaitmeninis analitinis modelis (metodologija) ir priemonės, padėsiančios automatizuoti e. paslaugų teikimo stebėseną. Modelyje turėtų būti:

  • Panaudota geroji užsienio šalių patirtis, analizuojant e. paslaugas;
  • Būdas kaip automatizuoti duomenų rinkimo, saugojimo, perdavimo, analizės ir atvaizdavimo procesus;
  • E. paslaugų naudojamumo analizės modelis, rodikliai (kiekybiniai ir kokybiniai) – kokius duomenis reikia rinkti, kaip juos analizuoti ir vertinti bei priimti atitinkamus sprendimus, atsižvelgiant į paslaugos gyvavimo ciklą;
  • Vizualus e. paslaugų statistinės informacijos atvaizdavimas vartotojams, e. paslaugų ataskaitos.

Sprendimo vertinimo kriterijai

  • Idėjos inovatyvumas ir tinkamumas (40 proc. suminio balo);
  • Idėjos komercinis potencialas ir konkurencingumas (40 proc. suminio balo);
  • Idėjos autorių kompetencijos ir motyvacija (20 proc. suminio balo).

Kontaktinė informacija

Jei turite klausimų, susijusių su procesu, dalyvavimu, terminais ar kita GovTech iššūkių serijos dalimi – susisiekite el. paštu info@govtechlab.lt

Skip to content