GovTech iššūkiai

Kaip inovatyviai atlikti viešųjų statinių prieinamumo neįgaliesiems stebėseną ir kontrolę?

Neįgaliųjų reikalų departamentas ieško patogaus skaitmeninio įrankio, kuris sudarytų sąlygas pastatų savininkams, paslaugų teikėjams įsivertinti ar pastatas ir jo prieigos prieinami, o piliečiai turėtų galimybė pranešti apie pastato (ne)prieinamumą.

Kontekstas

  • Lietuvos Respublikoje susiduriama su nepakankamu ir dažnai prieštaringu aplinkos pritaikymo neįgaliesiems teisiniu reglamentavimu, todėl kyla problemų dėl viešosios aplinkos bei gyvenamosios aplinkos prieinamumo neįgaliesiems. Dėl nepakankamos kontrolės, dalis pastatų, kurie atitiko statinio projekto įvertinimui, statinio projekto vykdymui, užbaigiamo statinio pritaikymui keliamus reikalavimus, net ir po šių vertinimo etapų ne visada yra tinkamai pritaikyti neįgaliųjų poreikiams.
  • Daugiausia yra pritaikyta socialinių paslaugų centrų (61 proc.), mažiausiai – švietimo įstaigų (16 proc.), o pritaikytos savivaldybių valdomų transporto įmonių ar iš privačių vežėjų perkamų transporto paslaugų viešojo susisiekimo transporto priemonės sudarė 35 proc.
  • 2012 m. atlikus tyrimus, buvo įvertinta, kad mažiausiai 34 000 viešosios paskirties pastatų turi būti pritaikyti neįgaliųjų poreikiams, tačiau iki dabar nėra sukurta stebėsenos sistema, kuri greitai ir patogiai leistų įvertinti, realų pritaikymo mastą, kuris leistų veiksmingai planuoti intervencijas, susijusias su statinių prieinamumo užtikrinimu.

Sprendimas

  • Ieškomas inovatyvus, patogus naudoti, aukšto patikimumo įrankis, kurio pagalba būtų renkami, saugomi, valdomi, analizuojami ir viešinami duomenys apie aplinkos prieinamumą naudojant specialiai šių funkcijų vykdymui skirtas aplikacijas.
  • Šis įrankis turi būti pritaikytas neįgaliesiems ir atitikti Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2018 m. gruodžio 15 nutarimu Nr. 1261 „Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2003 m. balandžio 18 d. nutarimo Nr. 480 „Dėl bendrųjų reikalavimų valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų interneto svetainėms aprašo patvirtinimo” pakeitimo”, patvirtintus Bendruosius reikalavimus valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų interneto svetainėms ir mobiliosioms programoms.
  • Pilietinės visuomenės stebėsenos ir informavimo mechanizmai turi būti susieti su statinių valdytojų (ar savininkų) pateikta informacija, ją tinkamai atvaizduoti piliečių ekranuose ir turėti galimybę pateikti alternatyvias stebėsenos išvadas.

Rinkos konsultacija

Kvietimo dalyvauti rinkos konsultacijoje terminas: birželio 3 d.

Detalų iššūkio aprašymą bei skelbimą dėl rinkos konsultacijos rasite centrinėje viešųjų pirkimų sistemoje (CVP IS): spauskite čia.

Skip to content