GovTech iššūkiai

Kaip identifikuoti nelegalų darbą panaudojant viešai prieinamus duomenis?

Valstybinė darbo inspekcija ieško inovatyvaus sprendimo, kurio pagalba būtų mažinamos nelegalaus darbo apimtys Lietuvoje.

Kontekstas

 • Nelegalus darbas vertintinas kaip vienas sunkiausių darbo įstatymų pažeidimų. Valstybinė darbo inspekcija nelegalaus darbo prevencijos bei kontrolės klausimais per 2020 m. atliko 4 161 nelegalaus ir nedeklaruoto darbo bei vykdomos neregistruotos savarankiškos veiklos patikrinimą, kurių metu buvo patikrinta 3 818 ūkio subjektų ir nustatyti 1 794 nelegaliai (neteisėtai) dirbę asmenys
 • VDI inspektoriai rinkdami įrodymus apie ūkio subjekto pažeidimus, dažnai neturi visos informacijos, arba informacija būna netiksli, neturi galimybės susieti asmenis tarpusavyje, taip pat trūksta informacijos apie gaunamus skundus ir atsiliepimus dėl konkretaus ūkio subjekto
 • Šiuo metu VDI naudojasi rizikos vertinimo sistema, kuri analizuoja duomenis, turimus VDI informacinėse sistemoje, taip pat gaunamus iš kitų institucijų informacinių sistemų. Nepaisant to, daug informacijos galima rasti ir internetinėje erdvėje, pavyzdžiui, skundų, neigiamų atsiliepimų ar kitos informacijos, susijusios su darbo teisės pažeidimais konkrečiame ūkio subjekte.
 • Tokios informacijos analizė ir susisteminimas padėtų identifikuoti rizikingus ūkio subjektus ne tik naudojantis duomenimis iš institucijų informacinių sistemų, bet ir iš internetinės erdvės, todėl labai svarbus inspekcijos siekis – plėsti rizikingų ūkio subjektų atranką, pasinaudojant viešai prieinamais duomenimis internete.

Sprendimas

Sprendimas turėtų:

 • Atrinkti viešai pateikiamą informaciją internetinėje erdvėje pagal ūkio subjekto identifikacinį bruožą (įm. kodas, pavadinimas, vardas ir pavardė, tel. nr. ir pan.);
 • Susisteminti atrinktą informaciją pagal nustatytus kriterijus (ūkio subjekto adresai, tel. numeriai, atrinkti skundai ir atsiliepimai);
 • Sugebėti atrinkti rizikingus ūkio subjektus iš internetinės erdvės pagal nustatytus kriterijus (ekonominės veiklos sektorius, vykdoma veikla ir pan.);
 • Identifikuoti ūkio subjektų sąsajas ir jas atvaizduoti pagal raktinius žodžius (bendri telefono numeriai, bendri ūkio subjekto vadovai, darbuotojai ir pan.).

Sprendimo vertinimo kriterijai

 • Idėjos inovatyvumas ir tinkamumas (40 proc. suminio balo);
 • Idėjos komercinis potencialas ir konkurencingumas (40 proc. suminio balo);
 • Idėjos autorių kompetencijos ir motyvacija (20 proc. suminio balo).

Kontaktinė informacija

Jei turite klausimų, susijusių su procesu, dalyvavimu, terminais ar kita GovTech iššūkių serijos dalimi – susisiekite el. paštu info@govtechlab.lt

Skip to content