GovTech iššūkiai

Kaip dirbtinio intelekto pagalba sukurti reaguojančių policijos pajėgų valdymo modelį?

Lietuvos policija siekia maksimaliai išnaudoti policijos ir kitų institucijų turimus duomenis ir ieško technologinio sprendimo, kuris leistų automatizuoti policijos pajėgų valdymą.

Kontekstas

 • Kiekvieną parą Lietuvoje darbuojasi vidutiniškai 620 policijos pajėgų vienetų.
 • Pajėgų darbo grafikų sudarymas, užduočių formavimas bei patruliavimo maršrutų numatymas pavestas atsakingiems pareigūnams skirtinguose padaliniuose. Tam, kad tinkamai suplanuoti pajėgų darbą, reikia įvertinti daug įvairių duomenų – nenaudojant automatizuotų priemonių tai sudėtinga, todėl planavimas atliekamas subjektyviai.
 • Dažnai pastebima, kad daugumos pajėgų darbo laikas nesutampa su įvykių piko laiku. Be to, pajėgų dislokacija dažnai nesusiejama su įvykių tikimybe konkrečioje vietovėje – tai verčia sugaišti per daug laiko vykstant į įvykio vietą, neužkertamas kelias teisės pažeidimams, nesulaikomi teisės pažeidėjai

Sprendimas

Reikalingas dirbtinį intelektą naudojantis sprendimo algoritmo prototipas , kuris remiantis turimais duomenimis, gebėtų:

 • Pateikti įvykių prognozę, pasiūlymą kaip numatyti pajėgų išdėstymą laiko ir teritorijos atžvilgiu;
 • Automatiškai žemėlapyje generuoti maršrutus (užduotis) pajėgoms, atsižvelgiant tiek į anksčiau gautus duomenis, tiek į besikeičiančią situaciją maršrute
 • Pasirinkti vartotojui prognozuojamą laikotarpį pajėgų grafikams sudaryti (pvz., reikalingų pajėgų prognozė ateinančiai parai, savaitei, mėnesiui).
 • Panaudoti įvairius tiek policijos, tiek kitų institucijų administruojamus duomenų rinkinius iš įvairių šaltinių (pvz. policijos registruojamų įvykių registras, administracinių nusižengimų registras ir kt.)
 • Papildomą informaciją apie sprendimo reikalavimus rasite detaliame iššūkio aprašyme

Sprendimo vertinimo kriterijai

 • Idėjos inovatyvumas ir tinkamumas (40 proc. suminio balo);
 • Idėjos komercinis potencialas ir konkurencingumas (40 proc. suminio balo);
 • Idėjos autorių kompetencijos ir motyvacija (20 proc. suminio balo).

Kontaktinė informacija

Jei turite klausimų, susijusių su procesu, dalyvavimu, terminais ar kita GovTech iššūkių serijos dalimi – susisiekite el. paštu info@govtechlab.lt

Skip to content