GovTech iššūkiai

Kaip archyvuoti skirtingų registrų ir valstybės informacinių sistemų duomenis?

Lietuvos vyriausiojo archyvaro tarnyba ieško būdo, kaip efektyviai istorinių ir kitų tyrimų tikslais į valstybės archyvus perimti registrų, valstybės informacinių sistemų duomenis, kad ši informacija būtų išsaugota ir prieinama ateities kartoms.

Kontekstas

  • Viešojo sektoriaus įstaigos vis daugiau istoriškai vertingos dokumentinės informacijos valdo ne sudarydamos popierinius ar elektroninius dokumentus, o šią informaciją laikydamos informacinių sistemų įrašų pavidalu.
  • Įstaigoms tokiu būdu keičiant veiklos procesus, dalis istoriškai vertingos dokumentinės informacijos nėra perduodama archyvams išsaugojimui, o archyvai šiai dienai neturi priemonių tokiu būdu saugojamos informacijos perėmimui, saugojimui ir platinimui.
  • Nesant sprendimo valstybės archyvai neišsaugo dalies dokumentinio paveldo – vertingų istorinę reikšmę turinčių duomenų, dėl to nukenčia tiek valstybės archyvai, tiek duomenis saugančios institucijos, tiek ir visuomenė bei potencialūs istorinių ir kitų tyrimų vykdytojai.

Sprendimas

Ieškomas sprendimas turėtų užtikrinti:

  • Atrinktų informacinių sistemų įrašų, kartu su aprašomąja informacija, eksportavimą ir paketavimą į informacijos perdavimo paketus, bei jų perdavimą archyvams.
  • Informacijos perdavimo paketų priėmimą archyvuose, jų transformavimą, parengiant informacijos saugojimo paketus, skirtus ilgalaikiam informacijos saugojimui.
  • Informacijos sklaidos paketų, skirtų pateikti saugojama informaciją vartotojams, suformavimą ir atvaizdavimą informacijos ieškotojams (pvz., elektroninės parduotuvės principu).

Sprendimo vertinimo kriterijai

  • Idėjos inovatyvumas ir tinkamumas (40 proc. suminio balo);
  • Idėjos komercinis potencialas ir konkurencingumas (40 proc. suminio balo);
  • Idėjos autorių kompetencijos ir motyvacija (20 proc. suminio balo).

Kontaktinė informacija

Jei turite klausimų, susijusių su procesu, dalyvavimu, terminais ar kita GovTech iššūkių serijos dalimi – susisiekite el. paštu info@govtechlab.lt

Skip to content