GovTech iššūkiai

Hidrometeorologinių reiškinių poveikio ir žalos vertinimo inovatyvaus sprendimo sukūrimas

Lietuvos hidrometeorologijos tarnyba ieško patikimo, istoriniais duomenimis grįsto automatizuoto technologinio sprendimo, kurio pagrindu būtų daromos pavojingų, stichinių ir katastrofinių reiškinių prognozės ir teikiami perspėjimai apie galimą šių reiškinių poveikį aplinkai bei žalą šalies socialiniams – ekonominiams sektoriams.  

Kontekstas

  • Keičiantis klimatui kinta ir gamtos reiškiniai bei jų padaroma žala, poveikis aplinkai, socialiniams ir ekonominiams sektoriams, todėl yra poreikis peržiūrėti ir patikrinti nustatytus rodiklius ir naujai įvertintų rodiklių pagrindu sudarant orų prognozes vertinti galimą poveikį bei žalą aplinkai ir socialiniams-ekonominiams šalies sektoriams, įvardinti galimas apsaugos priemones.  
  • Skaitmeninio inovatyvaus sprendimo sukūrimas tiesiogiai prisidėtų prie efektyvesnio LHMT funkcijų vykdymo: prognozių teikimo ir galimo pavojingų, stichinių ir katastrofinių reiškinių poveikio vertinimo bei operatyvaus gyventojų ir ūkio subjektų perspėjimo apie galimų reiškinių vietą, laiką ir mastą bei poveikį.

Sprendimas

Pateiktai problemai–iššūkiui išspręsti būtina sukurti patikimą, istoriniais duomenimis grįstą automatizuotą technologinį sprendimą, kurio pagrindu būtų daromos pavojingų, stichinių ir katastrofinių reiškinių prognozės ir teikiami perspėjimai apie galimą šių reiškinių poveikį aplinkai bei žalą šalies socialiniams – ekonominiams sektoriams.  

Prizai dalyviams

Premijos bus skiriamos pirmąją, antrąją ir trečiąją vietą projektų eilėje užėmusiems dalyviams:

  • 1 vieta –  11 000 eurų
  • 2 vieta – 5 000 eurų
  • 3 vieta – 3 800 eurų

Papildoma informacija

Projektų ar prašymų dalyvauti priėmimo terminas pasibaigė 2021-09-27, 09:00 val.

Detalų iššūkio aprašymą bei skelbimą apie projektų konkursą rasite centrinėje viešųjų pirkimų sistemoje (CVP IS).

Skip to content