GovTech iššūkiai

Efektyvesnis radijo dažnių naudojimas ir lengviau suteikiama prieiga prie radijo spektro

Ryšių reguliavimo tarnyba ieško skaitmeninio sprendimo, kuris leistų operatyviai matyti susistemintą informaciją apie (ne)naudojamus radijo dažnius bei suteikti galimybę dalintis spektru tarp esamų bei potencialių naudotojų.

Kontekstas

  • Šiuo metu radijo dažnių skyrimui ir naudojimui pasitelkiamos tradicinės priemonės (prašymas, nagrinėjimas, skyrimas arba atsisakymas skirti), tačiau toks būdas kaskart reikalauja individualaus sprendimo, sukelia didelę administracinę naštą, yra per lėtas, nepakankamai interaktyvus ir neatitinka šiuolaikinių radijo dažnių naudotojų lūkesčių.
  • Lietuvoje nėra techninių sprendimų, kurie leistų operatyviai matyti susistemintą situaciją apie naudojamus/nenaudojamus dažnius. Kiekviena situacija vertinama individualiai – informacijai gauti rinkos atstovams tenka kaskart teikti formalų paklausimą Ryšių reguliavimo tarnybai.
  • Taip pat augant radijo spektro naudojimo poreikiams reikalingi inovatyvūs sprendimai, leidžiantys efektyviau dalintis spektro ištekliais tarp esamų ir potencialių naudotojų.

Sprendimas

  • Sprendimas turi sudaryti sąlygas suinteresuotiems asmenims patikimai ir greitai sužinoti, kurie jų paskirčiai tinkami radijo dažniai kuriose vietovėse yra (ne)naudojami. naudotojas turi turėti galimybę pasirinkti norimą radijo dažnį bei pateikti paraišką leidimui arba užregistruoti radijo dažnio naudojimą.
  • Sistema turi būti patogi ir intuityvi, reikalaujanti kaip galima mažiau žingsnių norint pasiekti reikalingą informaciją ir/ar užfiksuoti pageidautino dažnio (kanalo) naudojimo poreikį. Sistema turi turėti patogią ir aiškią vartotojo sąsają, leidžiančią lengvai valdyti paraiškos teikimo ir radijo dažnių paskyrimo procesą.
  • Sprendimas turi sudaryti sąlygas radijo ryšio išteklių dalijimuisi (perleidimo kitam naudotojui ar pasidalijamojo radijo dažnių naudojimo atvejai). Sprendimo kūrėjas turi pasiūlyti sprendimo koncepciją radijo dažnių perleidimo kitam naudotojui ir pasidalijamojo radijo dažnių naudojimo atvejams bei pateikti siūlymus, kaip motyvuoti dažnių turėtojus dalintis turimais resursais.

 

Detalus sprendimo funkcinių ir nefunkcinių reikalavimų aprašymas yra pateikiamas pirkimo sąlygų 3 priede „Techninė specifikacija“.

Prizai dalyviams

Šis iššūkis yra sprendžiamas projekto konkurso būdu. Projekto konkursas yra vykdomas siekiant išsirinkti geriausią idėją problemos sprendimui bei sudaryti paslaugų sutartį sprendimo bandomosios versijos kūrimui. Pirkimo metu geriausių sprendimo koncepcijų autoriai bus apdovanojami prizais. Premijos bus skiriamos pirmąją, antrąją ir trečiąją vietą projektų eilėje užėmusiems dalyviams:

  • 1 vieta – 5 200 eurų (prizas yra skiriamas sudarius sprendimo sukūrimo paslaugų teikimo sutartį)
  • 2 vieta – 3 200 eurų
  • 3 vieta – 2 800 eurų

 

Su pirmos vietos laimėtoju bus sudaroma paslaugų sutartis bandomosios versijos kūrimui. Sutartis sudaroma fiksuotai sumai 44 800 eurų.

Papildoma informacija

Projektų ar prašymų dalyvauti priėmimo terminas: 2023-09-20, 9:00 val.
Pasiūlymai turi būti pateikti tik elektroninėmis priemonėmis, naudojant CVP IS.

Detalų iššūkio aprašymą bei skelbimą apie projektų konkursą rasite centrinėje viešųjų pirkimų sistemoje (CVP IS).

 

Skip to content