GovTech iššūkiai

E-sprendimas intelekto negalią turintiems asmenims

Jaunuolių dienos centras ieško lengvai skaitomo ir lengvai suprantamo e-sprendimo, kuris užtikrintų asmenų su intelekto negalia savarankišką dalyvavimą paslaugų ir prekių pirkimo-pardavimo procese.

Kontekstas

  • Žmonių su negalia Lietuvoje ir pasaulyje nuolat daugėja.  Europoje neįgaliųjų skaičius sudaro apie 10-15 proc. Europos Sąjungoje ratifikuota Neįgaliųjų teisių konvencija pripažįsta visų neįgaliųjų lygias teises gyventi bendruomenėje. 
  • Sutrikusio intelekto asmenims ypatingai sunku būti pilnaverčiais bendruomenės nariais.
  • Pagrindinis sunkumas – šie asmenys dėl negalios, negebėjimo skaityti, skaičiuoti, suprasti pinigų vertės – negali naudotis pirkimo-pardavimo paslaugomis.  

Sprendimas

  • Ieškomas alternatyvus (lengvai skaitomas ir lengvai suprantamas) e-sprendimas, kuris užtikrintų asmenų su intelekto negalia savarankišką dalyvavimą paslaugų ir prekių pirkimo-pardavimo procese.   
  • Asmuo taptų nepriklausomas nuo aplinkinių pagalbos, išsaugotų savo orumą, net nesuprasdamas pinigų vertės turėtų galimybę naudotis e-sprendimu (atsiskaitymo įrankiu) neviršydamas savo finansinių galimybių.
  • Tai būtų priemonė išnaudojimo prevencijai.
  • Tai būtų įrankis, įgalinantis verslą tapti ne tik žaliu, socialiai atsakingu , bet ir  draugišku sutrikusio intelekto asmeniui. 

Prizai dalyviams

Premijos bus skiriamos pirmąją, antrąją ir trečiąją vietą projektų eilėje užėmusiems dalyviams:

  • 1 vieta – 2 500 eurų
  • 2 vieta – 1 500 eurų
  • 3 vieta – 1 000 eurų

Papildoma informacija

Projektų ar prašymų dalyvauti priėmimo terminas pasibaigė 2021-09-29, 09:00 val.

Detalų iššūkio aprašymą bei skelbimą apie projektų konkursą rasite centrinėje viešųjų pirkimų sistemoje (CVP IS).

Skip to content