GovTech iššūkiai

Kaip saugiai ir patikimai tvarkyti atsiskaitymų fiskalinius duomenis?

Valstybinė mokesčių inspekcija ieško inovatyvaus sprendimo, kurio pagalba būtų galima decentralizuotai perduoti fiskalinius duomenis, užtikrinant jų nepakeičiamumą, atsekamumą ir patikimumą.

Kontekstas

  • Valstybinė mokesčių inspekcija planuoja kurti virtualios fiskalizacijos e-paslaugą. Norima, kad ši paslauga būtų realizuojama per decentralizuotus duomenų teikimo-gavimo mazgus (serverius), o šių mazgų tvarkytojai būtų ne tik inspekcija, bet ir kiti ūkio subjektai veikiantys vienoje sistemoje.
  • Kuriant šią sistemą susiduriama su problema, kai nutrūksta ryšys tarp atsiskaitymo priemonės (analogiškos kasos aparatui) ir duomenų teikimo-gavimo mazgo (serverio). Valstybinė mokesčių inspekcija siekia įvertinti šios problemos suvaldymo technologinius būdus.
  • Ateityje įdiegus virtualios fiskalizacijos paslaugą, mokesčių administratoriui bus sudaryta galimybė automatiškai el. būdu gauti informaciją apie faktiškai įvykusias ūkines operacijas (fiskalinius prekių/paslaugų pardavimo duomenis) mokesčių administravimo tikslais.

Sprendimas

  • Iššūkio apimtis yra tik atvejis kai virtuali fiskalizacija veikia tiesioginiu ryšiu, be papildomos techninės įrangos (analogiškos kasos aparatuose naudojamiems fiskaliniams blokams).  Sprendžiant iššūkį turi būti orientuojamasi išskirtinai į programines priemones (angl. software).
  • Sprendinys turi būti lengvai pritaikomas integracijai su DLT (angl. distributed ledger technology) technologijos pagrindu veikiančiu decentralizuotu duomenų teikimo-gavimo mazgu (serveriu).
  • Taip pat fiskalinių duomenų apsaugojimui turi būti užtikrinamas duomenų pasirašymo sertifikatų panaudojimas.

Sprendimo vertinimo kriterijai

  • Idėjos inovatyvumas ir tinkamumas (40 proc. suminio balo);
  • Idėjos komercinis potencialas ir konkurencingumas (40 proc. suminio balo);
  • Idėjos autorių kompetencijos ir motyvacija (20 proc. suminio balo).

Kontaktinė informacija

Jei turite klausimų, susijusių su procesu, dalyvavimu, terminais ar kita GovTech iššūkių serijos dalimi – susisiekite el. paštu info@govtechlab.lt

Skip to content