GovTech iššūkiai

Kaip panaudoti skaitmenines technologijas sprendžiant bešeimininkių atliekų mažinimą?

Šiaulių rajono savivaldybė ieško skaitmeninio sprendimo, kuris leistų sumažinti bešeimininkių atliekų kiekį ir sudarytų galimybes į atliekų tvarkymą įsitraukti kiekvienam Šiaulių rajono gyventojui.

Kontekstas

  • Šiaulių rajono savivaldybės teritorijoje 2020 metais buvo nustatyta ir sutvarkyta 11,51 tonų, 2019 metais – 37,05 tonų bešeimininkių atliekų, kurias palieka neatsakingi gyventojai arba įmonės, įstaigos. Šių atliekų nuvežimui ir sutvarkymui į Šiaulių ŠRATC patiriamos papildomos išlaidos.
  • Kasmet savivaldybės teritorijos valstybinėje žemėje sutvarkoma apie 40 skirtingų vietų, kuriose kaupiamos bešeimininkės atliekos, papildomai ne mažus bešeimininkių atliekų kiekius sutvarko privačių žemių savininkai. Susidarant dideliems bešeimininkių atliekų kiekiams, didėja pristatomų atliekų į Šiaulių regioninį atliekų tvarkymo centrą (toliau – ŠRATC). Didėjant atliekų kiekiui, pristatytam į ŠRATC, kasmet didėja rinkliavos už atliekas kaina kiekvienam gyventojui.

Sprendimas

  • Ieškomas problemos sprendimas, siekiant sudaryti galimybes į atliekų tvarkymą įsijungti kiekvienam Šiaulių rajono gyventojui.
  • Kuriant skaitmeninį sprendimą būtų ieškoma sąsajų su Registrų centro, aplinkos apsaugos departamento, atliekų tvarkytojų duomenų bazėmis ir skaitmenizuotas optimalus procesas, šių sąsajų panaudojimas sutrumpintų laiką nuo atliekų atsiradimo ir jų vietos fiksavimo iki atsakingų institucijų darbuotojų įsitraukimo ir visiško atliekų sutvarkymo per trumpiausią laiką, taip padidėtų gyventojų įsitraukimas ir informavimas dėl aplinkos teršimo.
  • Informacija apie padarytus aplinkos apsaugos pažeidimus per informacines technologijas greičiau pasiektų dalyvius, dalyvaujančius atliekų tvarkyme: vežėjus, Šiaulių rajono seniūnus, privačių žemių sklypų savininkus, Šiaulių RATC, Aplinkos apsaugos departamentą.

Prizai dalyviams

Premijos bus skiriamos pirmąją, antrąją ir trečiąją vietą projektų eilėje užėmusiems dalyviams:

  • 1 vieta –  10 000 eurų
  • 2 vieta – 6 000 eurų
  • 3 vieta – 3 800 eurų

Papildoma informacija

Projektų ar prašymų dalyvauti priėmimo terminas pasibaigė 2021-09-16, 09:00 val.

Detalų iššūkio aprašymą bei skelbimą apie projektų konkursą rasite centrinėje viešųjų pirkimų sistemoje (CVP IS).

Skip to content