GovTech iššūkiai

Kaip padidinti vartotojo sąmoningumą ir galimybes atskirti internete vartojamą legalų audiovizualinį turinį nuo piratinio?

Lietuvos Respublikos Kultūros ministerija siekia gerinti internete platinamo audiovizualinio piratinio turinio identifikavimą ir didinti legalaus turinio pasirinkimą.

Kontekstas

 • Visuotinai pripažįstama, kad intelektinės nuosavybės vagystės mažina kūrėjų pajamas ir apskritai visuomenės kūrybinį potencialą.
 • Praktikoje (ne tik Lietuvoje) dažnai susiduriama su nelegalaus turinio atribojimo problema: piratinės interneto svetainės neretai stengiasi pateikti save kaip legalaus turinio platintojus, be to, apgaulės būdu renka įmokas iš vartotojų, taip dar labiau padidindamos vartotojų įsitikinimą, kad platinamas turinys yra legalus.
 • Dalis vartotojų, ypač jaunimas, dėl įvairių priežasčių (maža kaina, nepakankama legalių šaltinių pasiūla, prieiga) sąmoningai renkasi piratinį turinį, kita dalis tai daro klaidingai manydama, kad turinys yra legalus. 2022 m. atliktas Jaunimo tyrimas dėl intelektinės nuosavybės naudojimo ir (ne)legalaus turinio vartojimo atskleidė, kad per 12 mėnesių 77% tyrimo dalyvių rinkosi nelegalius skaitmeninio turinio šaltinius ir 68% šių vartotojų tai darė sąmoningai t. y. žinodami, kad naudojamas turinys yra gaunamas nelegaliai.
 • Susidaro situacija, kai dėl žinojimo stokos piratinį audiovizualinį turinį vartoja ir tie naudotojai, kurie sutiktų sumokėti už legalų turinį, jei turėtų reikiamos informacijos.
 • Šiuo metu Lietuvoje skaičiuojama virš 150 nelegalaus audiovizualinio turinio interneto svetainių, dėl kurių veiklos Lietuvos turinio kūrėjai kasmet patiria apie 15 mln. EUR nuostolių. Reali žala gali būti dar didesnė, kadangi sudėtinga tiksliai apskaičiuoti nuostolius, patiriamus dėl prastos Lietuvos reputacijos, kūrybinėms industrijoms nepalankaus verslo klimato ir investicinės aplinkos.

Sprendimas

 • Siekiama sumažinti piratinio turinio vartojimą, kas savo ruožtų leis legalaus turinio kūrėjams gauti daugiau pajamų, atitinkamai, padidins per mokesčius į biudžetą surenkamas pajamas ir didins legalaus audiovizualinio turinio plėtrą.
 • Tikimasi sukurti priemonę – technologinį sprendimą, kuris leistų ar padėtų vartotojui identifikuoti nelegalų turinį. Tokiu būdu ne tik būtų keliamas vartotojo sąmoningumas (žinojimas), bet ir įvedama aiškesnė skirtis tarp legalaus ir nelegalaus turinio. Kartu tai prisidėtų prie legalaus turinio vartojimo kultūros puoselėjimo.
 • Ieškomas inovatyvus sprendimas turėtų įspėti vartotoją apie nelegalaus audiovizualinio turinio vartojimą bei pasiūlyti vartotojui norimą legalų turinį. Sprendimas turi turėti pranešimo / įspėjimo / iššokančių pranešimų (angl. pop-up) funkciją, įspėjančią naudotoją apie jo naudojamą nelegalų audiovizualinį turinį.
 • Sprendimas turi turėti įdiegtą turinio paieškos sistemą, kurioje būtų realizuota galimybė naudotojui rasti norimą legalų audiovizualinį turinį su esminėmis ieškomo turinio (paslaugos) teikimo charakteristikomis ir jų palyginimu, suteikiant naudotojui informacines nuorodas į tokius elementus kaip paslaugos teikėjo pavadinimas, paslaugos kilmė, geografinis prieinamumas, kaina, prenumeratos sąlygos ir kt.
 • Sprendime turi būti įdiegti išmanieji filtrai, kurie leistų palyginti ieškomo audiovizualinio turinio charakteristikas.
 • Palyginamąją informaciją turi būti galima peržiūrėti tekstiniu hierarchiniu būdu arba panaudojant grafinį atvaizdavimo komponentą.
 • Tikimasi, kad aiškus legalių turinio šaltinio identifikavimas pagerintų komunikaciją tarp kūrėjų, interneto tarpininkų ir vartotojų.

Rinkos konsultacija

Kvietimo dalyvauti rinkos konsultacijoje terminas: kovo 31 d.

Detalų iššūkio aprašymą bei skelbimą dėl rinkos konsultacijos rasite centrinėje viešųjų pirkimų sistemoje (CVP IS): https://cvpp.eviesiejipirkimai.lt/Notice/Details/2023-672830

Skip to content