GovTech iššūkiai

Kaip inovatyviai planuoti valstybės biudžeto tęstines veiklas?

Finansų ministerija

Lietuvos respublikos finansų ministerija ieško skaitmeninio sprendimo, kuris leistų patogiai ir paprastai planuoti valstybės biudžeto tęstinės veiklos lėšų poreikį valstybės biudžeto asignavimų valdytojams

Kontekstas

  • 2022-2024 m. Finansų ministerija vykdo vidutinės trukmės biudžeto įgyvendinimo projektą (t. y. pereinama nuo vienmečio prie trimečio biudžeto planavimo).
  • Viena iš projekto veiklų yra orientuota į tęstinės veiklos, finansuojamos valstybės biudžeto lėšomis, planavimo efektyvumo didinimą. Siekiama sukurti IT įrankį, padėsiantį pagrįstai ir patikimai suplanuoti vidutinės trukmės biudžeto lėšų poreikį tęstinei veiklai finansuoti.
  • Šis įrankis padės pereiti nuo biudžeto sudarymo pagal „praėjusių metų lygį“ prie objektyviais poreikiais ir kriterijais pagrįsto biudžeto sudarymo. Šuo metu nėra bendro IT įrankio, padedančio asignavimų valdytojams planuoti tęstinės veiklos išlaidas – kiekvienas tai daro naudodamas individualius metodus ar IT įrankius.
  • Tai kelia planavimo patikimumo, pagrįstumo, vieningumo klausimus, apsunkina planavimo kontrolę, apriboja galimybes horizontalias išlaidas (pvz., darbo užmokesčio) planuoti standartizuotai, apsunkina galimybes palyginti tarpusavyje.
  • Nemažos dalies tęstinės veiklos išlaidų skaičiavimas yra susietas su tam tikrais statistiniais rodikliais, įverčiais, kas, turint vieningą įrankį, leistų operatyviai reaguoti į jų reikšmės pasikeitimą ir planavimą vykdyti pagal suderintas statistinių rodiklių, įverčių reikšmes.
  • Tęstinės veiklos išlaidos yra suprantamos kaip išlaidos, reikalingos esamų viešojo administravimo funkcijų ir įstaigos vykdomų funkcijų vykdymo užtikrinimui, taip pat esamų išmokų ar lengvatų tam tikroms paslaugų gavėjų grupėms palaikymui. Paprastai apima nuolatinio, kartotinio pobūdžio išlaidas.

Sprendimas

  • Ieškomas inovatyvus, patogus naudoti tęstinės veiklos, finansuojamos iš valstybės biudžeto, lėšų poreikio apskaičiavimo IT įrankis, pagrįstas teisės aktuose nustatytais įvairių tęstinės veiklos išlaidų planavimo principais (formulėmis, taisyklėmis).
  • Atsižvelgiant į tai, kad tęstinės veiklos išlaidų įvairovė gana didelė, keliame tikslą, kad per šį įrankį būtų planuojama ne mažiau kaip 50 proc. valstybės biudžeto asignavimų valdytojų tęstinės veiklos lėšų.

Rinkos konsultacija

Kvietimo dalyvauti rinkos konsultacijoje terminas: rugpjūčio 1 d.

Detalų iššūkio aprašymą bei skelbimą dėl rinkos konsultacijos rasite centrinėje viešųjų pirkimų sistemoje (CVP IS): spauskite čia.

Skip to content