GovTech iššūkiai

Kaip inovatyviai surinkti rinkos priežiūrai reikalingus duomenis?

Lietuvos bankas ieško novatoriško sprendimo, kuris leistų iš rinkos dalyvių gauti reikiamus duomenis ir automatiškai juos sujungti į ataskaitas.

Kontekstas

  • Visi finansų rinkos dalyviai privalo teikti duomenis Lietuvos bankui apie savo veiklą. Šiuo metu mokėjimo paslaugų teikėjai (bankai, kredito unijos, kitoskredito įstaigos, elektroninių pinigų ir mokėjimo įstaigos) turi teikti statistines ataskaitas, o elektroninių pinigų įstaigos ir mokėjimo įstaigos – priežiūrai skirtas ataskaitas. Tam, kad sugeneruotų ataskaitą, finansų rinkos dalyvis turi parengti savo sistemas taip, kad jos suagreguotų duomenis pagal konkrečių ataskaitų reikalavimus. Tokias ataskaitas tenka rengti ir rankiniu būdu. Procesas reikalauja daug laiko ir nemažai išteklių. Siekdamas sumažinti administracinę naštą. Lietuvos bankas ieško inovatyvaus sprendimo, kuris leistų jam gauti reikiamus duomenis ir automatiškai juos perkelti į ataskaitas.
  • Nauda būtų abipusė – finansų rinkos dalyviui nebereikėtų pritaikyti savo sistemų pagal ataskaitų reikalavimus ir rinkti duomenų rankiniu būdu – juos Lietuvos bankas gautų automatiškai ir susigeneruotų reikiamas ataskaitas. Taip būtų išvengta klaidų, skirtingo reikalavimų traktavimo ir vėlavimų.

Sprendimas

Ieškomas technologinis sprendimas, kuris Lietuvos bankui suteiktų galimybę gauti struktūrizuotus mikrolygio duomenis ir automatiškai juos perkelti įreikiamas ataskaitas, įskaitant ir sprendimą dėl prieigos teisių bei formos.

Papildoma informacija

Kontaktinė informacija

Jei turite klausimų, susijusių su procesu, dalyvavimu, terminais ar bet kuo, kas susiję su GovTech iššūkių seriją – susisiekite el. paštu info@govtechlab.lt

Skip to content