GovTech iššūkiai

Kaip efektyviai valdyti ekspertinius resursus, atliekant projektų ekspertinius vertinimus?

Lietuvos verslo paramos agentūra ieško sprendimo, kuris leistų efektyviai valdyti žmogiškuosius ekspertinius resursus ir užtikrinti maksimaliai efektyvų ekspertinio vertinimo procesą.

Kontekstas

  • Lietuvos verslo paramos agentūra (LVPA) įgyvendina Lietuvos ūkio plėtrai ir jo tarptautiniam konkurencingumui didinti skirtas nacionalines strategijas ir programas, kryptingai padeda investuoti paramą verslui, moksliniams tyrimams ir eksperimentinei plėtrai, energetikai, administruoja Europos Sąjungos struktūrinių fondų ir valstybės biudžeto lėšas. Atliekant savo funkcijas, LVPA į pagalbą pasitelkia išorės ekspertus, kurie atlieka Mokslinių tyrimų ir eksperimentinės plėtros, inovacijų, technologinių, ar kitų specifinių žinių reikalaujančių paraiškų, projektų ekspertinį vertinimą.
  • LVPA turi ekspertinių paslaugų teikimo sutartis su mokslo institucijomis, tiesiogines sutartis su ekspertais. Tačiau nepaisant to, gaunant didelius paraiškų kiekius ir specifinių tematikų paraiškas, neretai susiduriama su konkrečios specializacijos ekspertų trūkumu. Negana to, ekspertų paieška užima daug laiko, kuris jau galėtų būti skiriamas ekspertiniams vertinimams.
  • LVPA žiniomis kai kurios įgyvendinančiosios institucijos turi tam tikras ekspertų registracijos sistemas, tačiau jos yra ribotų funkcionalumų. Be to, būnant ekspertu, registruotis kelių institucijų sistemose, suvedinėti duomenis nėra patogu.

Sprendimas

  • Reikalinga išspręsti centralizuotos ekspertų registracijos sistemos, duomenų bazės klausimą. Tokiu būdu ekspertai turėtų vieną kanalą, kuriame užsiregistravę galėtų būti tikri, jog visos suinteresuotos institucijos, esant poreikiui, ras jo kandidatūrą ir galės kreiptis dėl konkrečių ekspertinių vertinimų.
  • Valdant didelį kiekį ekspertinių resursų, taip pat reikalingas sprendimas, kuris užtikrintų efektyvų ekspertinio vertinimo proceso valdymą tarp šio proceso dalyvių (eksperto, vertintojo ir kliento): komunikaciją, dokumentų apsikeitimą, ekspertų krūvių valdymą, ekspertinių vertinimų istorijos saugojimą, ekspertų darbo vertinimą-reitingavimą, audito atsekamumą, ir susijusius funkcionalumus.
  • Reikia kompleksinio sprendimo, kaip efektyviai valdyti žmogiškuosius ekspertinius resursus ir užtikrinti maksimaliai efektyvų ekspertinio vertinimo procesą. Tai padėtų sutaupyti darbuotojų laiką, lėšas, sutrumpintų paraiškų/projektų vertinimo terminus, projektų vykdytojus greičiau pasiektų investicijos. Taip pat padidėtų ekspertų motyvacija įsitraukti į šią sistemą, dalyvauti ekspertiniuose vertinimuose.

Prizai dalyviams

Premijos bus skiriamos pirmąją, antrąją ir trečiąją vietą projektų eilėje užėmusiems dalyviams:

  • 1 vieta – 11 000 eurų
  • 2 vieta – 5 000 eurų
  • 3 vieta – 3 800 eurų)

Papildoma informacija

Projektų ar prašymų dalyvauti priėmimo terminas baigėsi 2021-10-27, 9:30 val.

Detalų iššūkio aprašymą bei skelbimą apie projektų konkursą rasite centrinėje viešųjų pirkimų sistemoje (CVP IS).

Skip to content