GovTech iššūkiai

Išmanus psichikos sveikatos asistentas atkryčių prevencijai

Respublikinė Vilniaus psichiatrijos ligoninė kartu su LR Sveikatos apsaugos ministerija ieško skaitmeninio sprendimo, kuris veiktų kaip išmanus psichikos sveikatos asistentas atkryčių prevencijai.

Kontekstas

  • Psichikos sveikata yra viena iš prioritetinių sveikatos sričių, nes psichikos sveikatos sutrikimai paliečia 1 iš 4 žmonių ir gali turėti ilgalaikių neigiamų pasekmių žmogaus gerovei. Todėl svarbu užtikrinti, kad psichikos specialistų pagalba būtų prieinama, savalaikė ir atitiktų personalizuotus asmens poreikius, kad būtų užtikrintas pagalbos tęstinumas po hospitalizacijos. 
  • Psichiatrijos ligoninėje žmogaus psichikos sveikata yra išsamiai įvertinama ir paskiriamas kompleksinis gydymas. Pacientams išvykstant iš ligoninės, suteikiamos rekomendacijos, kaip toliau jie turėtų tęsti medikamentinį gydymą, kur kreiptis ambulatorinės pagalbos, kokius savipagalbos būdus turėtų taikyti, siekdamas atkurti gerą psichikos sveikatą ir išvengti ligos atkryčio (būklės pablogėjimo).  
  • Vis dėlto neretai iš ligoninės išvykę pacientai nutraukia medikamentų vartojimą ar keičia jų dozes, delsia kreiptis tęstinės pagalbos, bendrai stokoja žinių apie paskirtą gydymą ir įgūdžių laikytis sveiko gyvenimo būdo. Tai didele dalimi lemia greitesnį psichikos sutrikimo pablogėjimą (atkrytį) ir pakartotiną gydymą ligoninėje, kuris valstybei yra ekonomiškai nuostolingas.

Sprendimas

Reikalingas sprendimas, kuris susidėtų iš dviejų modulių: specialisto (ligoninė, gydytojas) ir vartotojo (pacientas):

  1. Specialistas sudarytų medikamentų vartojimo, dienos veiklos planą bei gydymo rekomendacijas pacientui, baigiančiam gydymą ligoninėje. Paciento duomenys būtų šifruojami.
  2. Vartotojui būtų skirta mobili aplikacija, psichikos sveikatos asistentas. Aplikacija  galėtų paskatinti pacientus laikytis gydymo rekomendacijų, primintų laiku vartoti medikamentus (pvz.: garsiniu pranešimu, laikytis sveiko dienos režimo (poilsio, mitybos, fizinio aktyvumo, miego), padėtų stebėti savijautą, laiku nuvykti suplanuotam vizitui į psichikos sveikatos centrą ir pan. Tai būtų reikšminga pagalba siekiant išvengti psichikos sutrikimo pablogėjimo, sumažintų dėl psichikos sutrikimų esančius pažintinių funkcijų (atminties, mąstymo, sprendimų priėmimo), veiklos deficitus. O taip pat tokia priemonė leistų pačiam žmogui labiau įsitraukti į savo sveikatos valdymą ir jaustis labiau savarankiškam bei įgalintam.   

Prizai dalyviams

Premijos bus skiriamos pirmąją, antrąją ir trečiąją vietą projektų eilėje užėmusiems dalyviams:

  • 1 vieta –  10 000 eurų
  • 2 vieta – 6 800 eurų
  • 3 vieta – 3 000 eurų

Papildoma informacija

Projektų ar prašymų dalyvauti priėmimo terminas pasibaigė 2021-09-30, 10:00 val.

Detalų iššūkio aprašymą bei skelbimą apie projektų konkursą rasite centrinėje viešųjų pirkimų sistemoje (CVP IS).

Skip to content